Kapat
x

Sultan Papağanı Cinsiyet Ayrımı

Tüm canlılarda bir cinsiyet ayrımı olduğu gibi sultan papağanı cinsiyet ayrımı da bulunmaktadır. Ancak bitkilerde ve hayvanlarda cinsiyet ayrımı yapmak kimi zaman zor olabilmektedir ve sultan papağanı besleyen bireylerin en çok takıldığı nokta ise bu cinsiyet ayrımını tam olarak yapamamaktadır. Nasıl ki diğer canlıları ayırmada belli başlı özellikler bulunuyor ise, bu durum sultan papağanı için de geçerlidir ve sultan papağanını ayırmada farklı değişik yöntemler bulunmaktadır. En fazla kullanılan yöntem ise tüy yapısı ve ses tiplerine bakıldığında anlaşılmaktadır. Ancak sultan papağanlarında net olarak cinsiyetlerini anlayabilmemiz için en az 6 ayını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Aksi taktirde daha önceden söylenen cinsiyetler yanlış sonuçlar olabilmektedir. Ayrıca sultan papağanının cinsiyetini öğrenmek için yapılan DNA testleri en kesin yol olarak görünmektedir. Şu an ekonomik olarak DNA testi yaptırmak maliyetli olacağından bunun yerine pratik olarak uygulayabileceğiniz tüy yapısına bakma veya 6 ayını doldurmuş olmasını tespit etme cinsiyet ayrımını yapmada çok daha kolay olacaktır

Sultan Papağanı Cinsiyet Ayrımı Nasıl Olmalıdır?

Sultan papağanlarında cinsiyetlerinde genellikle muhtemel olacağı söylenmektedir. Ancak ihtimal yarı yarıya olacağından kesin bir bilgi niteliği taşımamaktadır. Genellikle petshoplardan alınan sultan papağanlarının cinsiyeti söylenerek satın alınmaktadır. Petshoptaki satıcı kişi az çok anlıyor ise bir tahminde bulunup size satışı gerçekleştirmektedir. Bunun tutma olasılığı %50’dir. Ancak aradan zaman geçtiğinde dişi olarak aldığınız sultan papağanı erkek, erkek olarak aldığınız sultan papağanı ise dişi çıkabilme ihtimali bulunmaktadır.

Sultan Papağanı Cinsiyet Ayrımı Teknikleri

Sultan papağanı cinsiyet ayrımında kimi yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını gözlem yoluyla anlayabileceğiniz gibi, kimi yöntemler ise kesin sonuç verse de ülkemizde çok kullanılmayan yöntemlerden oluşmaktadır. Bu cinsiyet ayrımı teknikleri ise şunlardır:

  • DNA Testi ile Cinsiyet Ayrımı

Sultan papağanının %100 olarak cinsiyetini kesin bildiren DNA testi bulunmaktadır. Bu DNA testi, kuş tüylerinden birkaç tanesinin teste yollanması ile ulaşılabilmektedir. Şu anda ülkemizden ziyade yurt dışında daha fazla kullanılmakta ve 50-60 euro kadar bir değeri bulunmaktadır. Ancak net olarak bizlere kesin sonucu verebilmekte ve diğer yöntemlerdeki gibi yanılma ihtimali bulunmamaktadır.

  • Ses ile Cinsiyet Ayrımı

Sultan papağanı cinsiyet ayrımında en fazla kullanılan yöntemlerden biri de sesleri gözlemlemektir yani ötüştür. Erkek olan sultan papağanları dişilerini etkilemek için değişil ton ve melodilerle sesler çıkarmaktadır. Ev ortamında bulunan bir sultan papağanı ise öğretilen kelimeleri tekrar etme, farklı tonlarda ıslık çalma, değişik melodilerde yüksek ve alçak tonlarda ötme olarak kendilerini gösterirler ve sesleri kanarya sesine benzer şekilde yüksek, alçak olarak ise farklı sesler çıkarmakta ve konuşabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki sesler 6 aydan önce kesin bir bilgi vermemektedir. Üreme yaşına gelen sultan papağanlarında ötüşme başlamaktadır. Daha önceki aylardaki ötüşmeleri belirgin değildir.

Kimi zaman sesi çıkmayan bir erkek sultan papağanı ayna karşısında koyduğunuzda karşısındaki kendi görüntüsüne kur ötüşleri yapmaktadır. Ancak bu uzun süre olmamalıdır ve sultan papağanının kafesine ayna takılmamalıdır. Bunun nedeni ise sürekli kendi görüntüsüne kur yapacağından hiçbir karşılık alamayacak ve strese girme olasılığı artacaktır.

Dişi sultan papağanlarının cinsiyet ayrımı farklılık göstermektedir. Dişi sultan papağanlar üreme zamanı geldiğinde etkileyen değil, etkilenen konumundadır ve sessiz bir konumdadırlar. Ötüşleri tek tip olarak oluşmak ve erkekler gibi farklı ses tonlarında veya melodilerde ses çıkarmamaktadırlar. Bunun nedeni ise doğada çiftleşecekleri erkekleri kendileri seçtiğinden dolayı sessizce beklerler ve eş seçimi yaparlar.  Aynı şekilde ev ortamında da dişi sultan papağanlarında konuşma, ıslık, değişik türlerde ötüş biçimleri yoktur. Bunun dışında tek beslenen dişiler erişkinlikten sonra kızgınlık yumurtası yapmaktadır. Dişi sultan papağanları tek türden ses çıkartırlar ve konuşmazlar.

Özellikle sultan papağanlarından Albino, Lutino ve Pied gibi türlerine bakıldığından cinsiyetini ayırmak mümkün olmadığından ses ile cinsiyet ayrımı yapmak daha kolay olacaktır.

  • Kanat Altı Tekniği ile Cinsiyet Ayrımı

Papağanlar konusunda profesyonel kişilerce geliştirilen yöntemlerden biri olan kanat altı cinsiyet ayrımı tekniği aslında teknik olarak biraz karışık bir tekniktir. Bunun sebebi ise, kuşun tüy yapısı veya ötüş biçimi dışında olan ana bana mutasyonu yani soy ile ilgili bir teknik olmasıdır. Sultan papağanlarında anne baba mutasyonunu bilinmediğinden melezlik söz konusu olduğunda bu teknik yanıltıcı olabilmektedir. Üzerinde emek harcanarak yapılan bu teknik tüy değişimine bakılmaksızın kanat altına bakılarak uygulanmaktadır.

  • Pearl Sultan Papağanı Cinsiyet Ayrımı

Pearl sultan papağanları cinsiyet ayrımında tüy değişimleri tamamlandıktan sonra tüylerine bakılarak erkek veya dişi ayrımı yapılmaktadır.  Erkek olan pearl sultan papağanları tüy değişimlerinin hemen ardından tüylerindeki desenleri büyük oranda kaybetmektedirler. Pearl sultan papağanları genellikle grey sultan papağanları ile karıştırılabilmektedirler. Pearl sultan papağanlarını grey sultan papağanlarından ayıran en belirgin özellik ise ense ve kuyruktaki tüyler ile olmaktadır. Çünkü ense ve kuyruktaki tüyleri dışında tüm tüyleri desene kaybetmektedir. Dişi pearl sultan papağanları ise desenlerini korumaktadırlar.

  • Cinnamon Sultan Papağanı Cinsiyet Ayrımı

Cinnamon sultan papağanları tüy değiştirdikten sonra yüzlerdeki tüye dikkat edilmelidir. Erkek olan cinnamon sultan papağanı tüyleri sarı renge dönerken, dişi olan cinnamon sultan papağanlarında ise daha çok grilikler göze çarpmaktadır.

  • Normal Grey Sultan Papağanı Cinsiyet Ayrımı

Normal grey sultan papağanları cinsiyet ayrımı cinnamon sultan papağanlarındaki gibi yapılmaktadır. Öncelikle normal grey sultan papağanlarının tüy değişiminin tamamlamış olmasına dikkat edilmelidir. Tüylerini tamamlayan erkek normal grey sultan papağanlarının yüzlerindeki renk sarı dönüktür, dişilerde ise büyük oranda cinnamon sultan papağanlarında olduğu gibi gri rengin hakim olduğu görülmektedir. Dişi ve erkek normal grey sultan papağanları ile cinnamon sultan papğanları birbirlerinin neredeyse aynı şeklindedirler.

  • White Face Sultan Papağanı Cinsiyet Ayrımı

White face sultan papağanları tüy değiştirdikten sonra erkek olanlarının yüz renkleri beyaza dönmekte, dişi olanlar ise büyük oranda gri olarak kalmaktadır.

  • Lutino Sultan Papağanı Cinsiyet Ayrımı

Bu tür sultan papağanlarının baş bölgesindeki sarı bölgeden ayrımı yapılmaktadır. Bu tam olarak doğru sonucu vermeyeceğinden ses biçimler ile ayrım yapmak daha doğru sonucu vermektedir.

Şu unutulmamalıdır ki, sultan papağanları eş ile yaşayan papağanlardandır ve tek başlarına beslenen sultan papağanları günü geldiğinde yanlarına bir eş istemektedirler. Sultan papağanları tek bakıldıkları taktirde strese girmelerine, hastalarına ve ölümlerine neden olabilmektedir.

Bir önceki yazımıza https://www.petcanlar.com/kopek-alerjisi link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Doggy Dolly Dress XSmall

Doggy Dolly Dress XSmall

530.00 ₺
477.00 ₺